Sosyal Sıhhiye

Vücudumuz ve Kılcal Damarlar

6 Haziran 2018
kilcal-damarlar

Kılcal damarlar insan bedenindeki en küçük kan damarlarıdır. Yaşamsal önemi olan karmaşık bir ağ oluştururlar.

Bir milimetrenin sekiz binde biri ka­lınlığındaki kılcal damarlar, bir kan hücresinden biraz geniştir.

Görevleri, hücrelere oksijen ile yaşam için gerekli maddeleri taşımak ve artık ürünleri toplamaktır.

Bağlantı

Kan, kalp tarafından pompalanınca, önce atardamarlara (arter) gider, ardın­dan “arteriol” adını alan ve gittikçe kü­çülen dallara, yani atardamarcıklara, sonra da kılcal damarlara ulaşır.

Kılcal damarlarda kan hücreleri, tek bir sıra halinde dizilip, oksijen ve öteki maddeleri dokulara verir, korbondiok- sidi ve artık ürünleri alırlar.

Daha sonra kılcal damarlar birleşip küçük toplardamarcıkları oluştururlar. Birçok dalın katılmasıyla toplardamar­lar genişler ve kan kalbe geri döner.

Beden dinlenme halindeyken karf’tercihli, yani bazı özel kanallardan ak­ma eğilimi gösterir. Bunlar normalden daha geniş olan kılcal damarlardır.

Ancak bedenin herhangi bir bölümü­ne (sözgelimi, çalışan kaslara ya da kal­be) fazla oksijen gerekiyorsa, kan bu bölgedeki kılcal damarların neredeyse tümünün içinden geçer.

Her kılcal damar, boru biçimindeki çok ince bir doku tabakasından ve onu çevreleyen aynı oranda ince bir zardan oluşur. Çeperleri, bazı maddelerin ka­na ve kandan dokulara geçmesine izin verecek kadar incedir. Kılcal damarla­rın denetimi kaslarca yapılır.

Derideki kılcal damarların önemli bir işlevi daha vardır; beden sıcaklığının dü­zenlenmesine yardımcı olurlar.

Beden sıcak olduğu zaman, derideki kılcal damarlar genişleyerek normalden daha fazla kanın deriye ulaşıp orada so­ğumasına olanak tanırlar.

Kılcal damarlar, çok ince çeperli ol­dukları için, kolayca zedelenebilirler. En çok tehlikede olanlar da deridekilerdir.

Deri kesilir ya da çizilirse ya da vu­rulursa, kan kılcal damarlardan dışarı çıkar. Kılcal damarlardan çıkan kanın derialtında toplanması morarma ve çü­rük yapar.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz