Sosyal Sıhhiye

Ruhsal Yorgunluk Nasıl Giderilir? Nevrasteni Nedir?

12 Aralık 2017
ruhsalyorgunluk

İnsanların stres ve düş kırıklıkları karşısındaki tepkileri farklıdır. Ancak ileri derecede halsizlik, isteksizlik, enerji yoksunluğu ya da sinirlilik gibi belirtilerin bulunması, nevrasteninin söz konusu olduğunu gösterebilir.

Nevrasteni genellikle sinir yorgunluğu, sinir zayıflığı olarak tanımlanır. Oysa gerçekte sinir sisteminin yorgun düşmesi söz konusu değildir. Yorgun düşen, sinir sisteminin işlev gördüğü beden ve zihindir.

Nevrasteni belirtileri (enerjisizlik, halsizlik, isteksizlik) genellikle stres ya da ruhsal bir sarsıntı ya da düş kırıklığına karşı tepkidir ve aslında depresyon belirtileridir. Bu yüzden de günümüzde, depresyon çerçevesinde ele alınmaktadırlar. Genellikle stresin kaynağının saptanması, anksiyete ya da iç çatışmasının çözümlenmesi, sorunun üstesinden gelmede yardımcı olmaktadır.

Nedenleri

Nevrasteni, günlük yaşamın barındırdığı stres, düş kırıklığı ve sıkıntıya doğal bir tepkidir, Aşağı yukarı herkes zaman zaman farklı derecelerde tiler gösterir.

Ancak kimi insanlar başkalarına oranla nevrasteniye daha yatkındırlar Kadınların, yaşamın baskılar karşısında da erkeklere oranla daha duyarlı oldukları söylenir, ama orta yaş ,iki cins için de anksiyetenin yoğun olduğu bir dönemdir.

Bazı işkolları çok stres yaratır Özellikle, hem sıkıcı  ve tek düze, hem de sürekli dikkat isteyen işlerin böyle olduğu söylenebilir.

Nevrastenin başlıca belirtileri olan halsizlik ve isteksizlik. hastalık, depresyon. işsizlik ya da sevilen kişinin yitirilmesi gibi sorunlarda daha da belirgin bir hale gelebilir.

Belirtiler

Nevrasteni bir hastalık olmaktan çok, bir belirtiler bütünüdür. Genellikle tama güçtür, çünkü kendine özgü belirtileri yoktur ve ayrıca, az da olsa, fiziksel hastalığa bağlı olma olasılığı vardır.

Genellikle nevrasteninin halsizlik, bitkinlik, enerji yitimi, isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, uyuşuklukla ortaya aktığı söylenebilir. Ayrıca nedeni belirsiz ağrılar, yineleyen baş ağrıları, sinirlilik, kabızlık, sindirim bozukluğu ve uykusuzluk gibi belirtiler de görülür. Cinsel istek azalabilir. Duygusal denetim zayıflar ve hafif bir hareket bile aşın yorgunluğa yol açar.

Tehlikeler

Nevrasteni belirtileri, farklı derecelerde de olsa zaman zaman herkeste, strese karşı yanıt niteliğinde görülebildiğinden, nevrasteni artık ayrı bir hastalık olarak değerlendirilmemektedir. Ancak belirtiler doğal yanıt niteliklerini aştıklarında, sözgelimi uzun sürdükleri ya da kişinin normal yaşamını aksatmaya başladıklarında. psikiyatrik yardım gerekir. Nevrasteni belirtileri daha çok depresyon olarak değerlendirilir ve psikoterapi ve antidepresanlarla tedavi edilir.

Tedavi ve sonuç

Nevrasteni, belirtilerin derecesine göre, çeşitli yollarla tedavi edilir . Hafif olduğunda kişinin stres ve anksiyete ile başa çıkmayı öğrenmesi yeterlidir. Bu amaçla kişisel psikoterapi ile grup tedavisi uygulanabilir. Bu yolla kişinin daha uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi olanaklıdır.

iş değişikliği, hobiler, tatil ya da vitamin kürleri de olumlu etkiler gösterir. Anksiyete ve sinirliliğin yoğun olduğu vakalarda sakinleştiricilere başvurulur.

Psikoterapide davranışçı yöntemlerle anksiyetenin yatışması sağlanır. Genellikle hastane tedavisi gerekmez.

Bir psikiyatra gidildiğinde, psikoterapi, kişinin kendisini tanımasına, stres karşısında daha güçlü olmasına yardım edecek, daha uyumlu bir yaşam sürmesine olanak tanıyacaktır.

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz