Sosyal Sıhhiye

Renk Körlüğü Neden Olur? Tedavisi

14 Mart 2018
renk-korlugu

Renk körlüğü kadınlardan fazla erkeklerde görülen oldukça yaygın bir durumdur.

Renk körlüğü, renkleri ayırt etme yeteneğinin bozukluğudur. En fazla görü­len tipi kırmızı ve yeşilin ayırt edilememesidir. Ender görülen bazı vakalarda ise bütün renklerin ayırt edilememesi ve dünyanın siyah-beyaz görülmesi söz ko­nusu olur.

Renk körlüğü oldukça yaygındır. Her 20 erkekten ve her 200 kadından birin­de vardır. Birçok kişi renk körü oldu­ğunu kendiliğinden fark etmez.

Renk körlüğü kalıtsaldır. Kadınlar, kendileri renk körü olmadan kırmızı- yeşil renk körlüğünü çocuklarına geçi­rebilirler. kadınların kırmızı yeşil renk körü olmaları, ancak babalarının kırmızı yeşil renk körü, annelerinin de taşıyıcı olma durumunda olanaklıdır. Renk körlüklerinin bazı ender türleri iki cinste eşit olarak görülür. Erkekleri da­ha fazla etkileme eğilimi gösteren renk körlüğü ise bir kuşağı atlayıp bir sonrakinde ortaya çıkabilir.

 Nedenleri

Renk körlüğünün nedeni bilinme­mektedir. Renkler gözün ağ tabakasın da bulunan koniler tarafından algılanır.

Bunlar pigment, yanı renk madde­si içerir ve belirli koniler belirli renkleri ayırt ederler, kalıtsal bozukluk sonucu bu pigmentlerden birinin eksik olması İnin, renk körlüğü oluşturmada rol oy­nadığı sanılmaktadır.

Bazen renk körlüğü ağ tabaka ya da göz siniri (optik sinir, yani ağtabakadan beyne uzanan sinir) hastalığıyla ortaya çıkar Bu Itır renk korluğu ender görülür ve ilerleyicidir. Renk körlüğünün ya m sıra görüş de bozulur Buna karşılık, kalıtsal tiple renk körlüğünde biçimler görülebilir ve bozukluk ilerlemez.

Belirtiler

Renk körlüğünün yaygın türü olan kalıtsal renk körlüğünde yeşil, sarı, tu­runcu ve kırmızı aynı biçimde algılanır ve ayrı renkler ancak yoğunluklarıyla ayırt edilebilir. Bu bozukluk doğuştan geldiğinden renk körleri zamanla belir­li onları ayıracak hale gelebilirler. Renk körlüğünün ender görülen ve ciddi olan türünde ise görüş bozukluğu ilerleyicidir ve hasta her şeyi siyah-beyaz görür.

Tehlikeler

Renk körlüğü günlük yaşamda önem­li bir sorun oluşturmaz, ama hasta, renklerle ilgili belirli işlerde çalışamaz.

Kırmızı-yeşil renkler bütün dünyanın kara ve deniz işaretlerinde yaygın ola­rak kullanıldığından, renk körleri sürü­cülük ve denizcilik yapamazlar. Bu renklerle önemli uyarılar yapıldığından, görülmemeleri yaşamsal tehlike oluştu­rabilir

Tedavi

Renk körlüğünün yaygın ve kalıtsal olan tipinin tedavisi yoktur. Görme si­nirinin zayıflamasına bağlı olan ve görme bozukluğu ile birlikte seyreden renk körlüğü ise bir ölçüde düzeltilebilir ya da en azından ilerlemesi engellenebilir.

Sonuç

Renk körlüğü doğuştan olduğunda zararsızdır, hatta birçok kişi uzun süre renk körü olduğunun farkına bile var­maz, ancak bir göz muayenesiyle durum ortaya çıkabilir. Renkleri ayırt etme gü­cündeki değişiklik, göz bozukluğundan da ileri gelebilir Bu durumda en iyisi bir doktora gidip tedavi görmektir.

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz