Sosyal Sıhhiye

Reflü Nedeni ve Tedavisi

11 Mart 2018
reflu

Reflü sözcüğü tıpta, beden sıvılarının ters yönde aktığı durumları tanımlar. Sözgelimi mide içeriği yemek borusuna doğru çıktığı zaman reflü’den söz edilir.

Midenin asit içeriğinin yemek boru­suna doğru yükselmesi, yaygın bir şika­yettir. Aslında bu kadar yaygın oluşu nedeniyle normal bir durum olarak ka­bul edilebilirse de, aşırı olduğu zaman sindirim bozukluğu belirtilerine yol açar.

Doktorlar “reflü” terimini,beden sı­vılarının ters yönde aktığı bütün  durum­lar için kullanırlar. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması en sık görülen  örnektir  ama  reflü, bedenin öteki bölgelerinde de oluşabilir.

Bağırsakta reflü, incebağırsağın safra içeren sıvısının mideye akmasıdır. Bu durum en çok peptik ülserin tedavisi için mide ameliyatıyla midelerinin bir bölü­mü alınan (gastroktomi) kişilerde görülür.

En ciddi reflü vakalarından biri de, idrar kesesindeki idrarın geriye,yani idrar borusuna kaçmasıdır(vezikoilreterik reflü). Bu durum bebeklerde oluşursa yineleyen böbrek enfeksiyonlarına ve dolayısıyla kronik böbrek iltihabına (piyelonefrit) neden olur. Bu vakalar, çok ender görülmelerine karşın, idrar yollarındaki yineleyen enfeksiyonların ciddi­ye alınmasını gerektiren nedenlerdendir.

Reflü kalpte de olabilir: Kalp kapakçıkları yetersizliğinde, kan ters yöne ka­çabilir.

Yemek borusundaki reflünün nedeni

Herkes zaman zaman yemek borusu­na ilişkin reflüden yakınır. Yemek bo­rusunu mideden ayıran bir büzücü kas yoktur; mide özsuyu, yemek borusu çe­perinin kaslı yapısı ve yemek borusunun diyaframdan geçerken daralması saye­sinde midede tutulur. Bu mekanizma ye­tersiz kalırsa reflü oluşur. Reflü çocukluk ve yaşlılık döneminde yaygın bir sorundur ama orta yaşlı­larda da sık görülür. Aynı zamanda, rahmin büyümesiyle midenin yukarı itil­mesi nedeniyle gebelikte de oluşur.

Bu durum genellikle diyafram fıtığı ile ilgilidir. Bu da midenin yukarı kalk­masıyla karın boşluğundan çok göğüs boşluğu içinde yer alması vc reflüya ze­min oluşturması anlamına gelir. Ancak reflü ve diyafram fıtığı değişik sorunlar­dır ve her zaman hır arada görülmeye­bilirler. Başka bir deyişle reflü, fıtık ol­madan da olabilir ya da ciddi bir fıtık­ta reflü önemsiz kalabilir.

Belirtiler ve tehlikeleri

Reflü göğüste yanma duygusu yapar. Kişi bunu genellikle mide yanması ola­rak tanımlar. Söz konusu şikayet ye­mekle, eğilmekle ya da mideyi harekete geçiren öteki pozisyonlarla artar. Geğir­me ve ağızda ekşimeye neden olur. Bu durum tehlikeli değilse de birtakım komplikasyonlara yol açabilir: Asit maddenin tahrişi sonucu sürekli (kro­nik) iltihap oluşur. İltihabın sonucun­da da yemek borusu daralarak besinlerin mideye geçmesinde ve yutkunmada güçlük yaratır. İltihap nedeniyle oluşan küçük kanamalar, uzun sürede kansız­lık yaratabilir.

Tedavi

Tedavinin ilk ilkesi.durumu daha da ağırlaştıran etkenlerden kaçınmaktır. Sözgelimi sigara bırakılmalıdır; çünkü hem asit miktarını çoğaltır, hem de ye­mek borusu çeperlerindeki kasları gevşeterek mide özsuyunun yukarı çıkma­sına zemin hazırlayabilir. Ayrıca hasla eğilmemeli ve yatakta yüksek bir yastık kullanarak baş düzeyinin yüksek olma­sına dikkat etmelidir. Bu yapılmadığın­da belirtiler en fazla gece şiddetlenir. Mide asidinin oluşmasını önleyen Ciınc- tidine ya da aljinai içeren jel yapısında­ki ilaçlar kullanılabilir. Aljinat, mide üs­tünde bir köpük oluşturarak reflüyü ön­ler.

Sorunun ameliyatla çözüme kavuştu­rulması da olanaklıdır. Ameliyat daha çok, diyafram fıtığına bağlı reflü vaka­larında uygulanır. Ancak böyle bir ameliyat geniş çaplıdır ve sonuçlar kesin de­ğildir. Bu yüzden ameliyata ancak ilaç­ların etkisiz kaldığı durumlarda, son çare olarak başvurulur.

Yemek borusu reflusunun belirlileri genellikle iyi bir ilaç tedavisi ve hasta­nın kendine dikkat etmesiyle ortadan kaldırılır.

Öteki organlarda ortaya çıkan reflü çeşitli belirtilerle seyreder. Sözgelimi bo­şaltım sisteminde yineleyen enfeksiyon­lar, kalp kapakçıklarındaki yetersizlik­lerde ise özgün belirtiler ortaya çıkar. Her durumda muayeneyi ayrıntılı ince­lemeler izler. Tanı kesinleştikten sonra uygun tedaviye geçilir.

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz