Sosyal Sıhhiye

Polisitemi Nedir?

4 Mart 2018
polisitemi

Kanımızda bulunan alyuvarların gö­revi, akciğerlerden dokulara oksijen taşımaktır. Beden oksijenini bu yoldan sağlar.

Ancak, bazen kemik iliği, çeşitli ne­denlerle aşırı alyuvar üretmeye başlar. Sonuçta kan kalınlaşıp yoğunlaşır ve damarlarda kolay dolaşamayacak hale ge­lir.

Asıl artanın alyuvarlar olmasına karşılık, trombositlerin ve akyuvarların sayılarında da artma görülebilir.

Nedenleri

Doktorların en fazla karşılaştığı polisitemi tipi, Polisitemi vera rubra`dır. 40 yaşının üstündekilerde olan bu hastalıkta, bilinmeyen bir nedenle kemik iliği aşırı alyuvar üretmeye başlar.

Polisitemi, beden dokularının oksijen azlığı çekmesinden de oluşabilir. Gerekli oksijenin sağlanması için oksijen taşıyıcı alyuvarlar artma gösterir, yani kemik iliği fazla üretime geçer. Kandaki oksi­jen yoğunluğu bazı hastalıklarda, söz­gelimi kalp ve akciğer hastalıklarında düşer ve özellikle kalp hastalığıyla do­ğan çocuklarda polisitemi özel bir sorun oluşturur.

Son yıllarda aşın sigara içmenin de, alyuvarların artmasına ve polisitemiden kolaylıkla ayırt edilemeyen, benzet bir duruma yol açtığı anlaşılmıştır, Sigara içenlerin kanlarında aşırı siyanit ve karbonmonoksit bulunduğu görülmektedir.

Alyuvarların üretimi için gerekli uyarı böbrekle ilgili bir hormon olan eritropotin tarafından verilir Rahim, beyin cık ve böbrek tümörleri, aşırı eritropoetin dolayısıyla da aşırı alyuvar üreti­mine neden olabilirler.

Belirtiler

Gerçekten belirti oluşturan kan hastalığı polisitemi vera rubra dır (gerçek polisitemi). Polisitemi başka bir hasta İığın sonucu olduğunda, belirtiler asıl sorundan (kalp hastalığı gibi) kaynak lanır.

Polisitemi vera rubra nın belirtileri dikkati çekecek kadar şiddetli ya da öz­gün olmayabilir Birçok kişi dışkısının gittikçe kırmızılaştığını fark edebilir Ayrıca, bütün organlar gibi den de fazla kan içerir.

Hastalar halsizlik hisseder ve bayıla­cak gibi olurlar Gut hastalığına eğilim olur Baş ağrısı, sersemlik ve bulanık görme oluşabilir Bu sorunlar kanın akışkanlığının aalmasından kaynaklanır.

Sindirim zorluğu ve mide-bağırsak mukozasının kanla dolu olması nedeniy­le ülser görülebilir.

Tehlikeler ve tedavi

Kanın akışkanlığı azaldığı ve kalınlaş­tığı için, kan kolay pıhtılaşarak inme gi­bi sorunlara neden olabilir, öte yandan, bazen pıhtılaşma mekanizması iyi işle­mez ve kanama eğilimi artar. Bu tehli­keler, ikincil polisitemiden çok, gerçek polisitemide, yani polisitemi vera rubra ‘da görülür. Uzun yıllar hasta olan bi­rinde kansızlık olabilir.

En iyisi altla yalan nedeni tedavi et­mektir. Sözgelimi, kalp hastası bir ço­cuğun kalbindeki sorunun düzeltilmesi ya da neden tümörse, tümörün çıkarıl­ması polisitemiyi de iyileştirir.

Akciğer hastalarında kandaki oksije­nin artırılması olanaklı değildir, bu yüz­den en iyisi, belirli aralıklarla hastadan kan almaktır.

Yeni alyuvarların oluşumu önlenme­lidir. Bu, ilaçlarla ya da kemik iliğini et­kileyen küçük dozda radyoaktif fosforla sağlanır. Durumu denetim altında tut­mak için hastadan kan da alınabilir.

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz