Sosyal Sıhhiye

Polip Nedir?

4 Mart 2018
polip

Bazı organların içini kaplayan mukoza tabakasındaki büyümeyle oluşan saplı oluşumlara polip denir. Saptanmaları ve tedavileri kolaydır.

Poliplerin çoğu mukoza tabakasının aşırı büyümesi sonucu oluşur ve sınır­ları belli bir el parçası biçiminde ortaya çıkar. Tek (ek ya da küme halinde bulunabilen polipler, doğuştan olabildik­leri gibi, sonradan da ortaya çıkabilirler Polipler genellikle burun, gırtlak ve rahimde oluşurlar Çoğu, selim oluşumlardır ama bazıları kansere dönüşme potansiyeli taşır, bazıları da başlangıç­tan beri habistir.

Burun polipleri Bunlar burnun içini kaplayan zara tu­tunurlar ve tedavi edilmezlerse üzüm ta­nesi kadar büyüyebilirler Çoğu sık soğuk algınlığı geçirenler ile saman nezlesi olanlarda ve enfeksiyonlar sonucunda oluşurlar Aynı biçimde, kendileri dc burunda enfeksiyon yapabilir, yüz kemiklerindeki boşlukların (sinüsler) burun boşluğuna açılan küçük kanalları­nı tıkayarak enfeksiyona neden olabilir­ler.

Burun polipleri burnun bir yanı tıkandığında ya da uzun sureli burun akın tısı olduğunda fark edilir. Doktor, özel bir alet yardımıyla polipi görebilir ve ge­nel anestezi altında tel bir halkayla sıkıştırarak alabilir Bu, oldukça basit bir işlemdir ve daha sonra polipler oluşur­sa, başka tedaviler de gerekir.

Bağırsak polipleri Bağırsak polipleri genellikle kalınba­ğırsakta ve göden bağırsağında görülür. Az sayıda doğuştan vakada (konjenital) incebağırsakla da olurlar. Kalınbağır­saktaki polipler tek ya da küme halin­de bulunur ve büyüklükleri 3 cm çapın­da olabilir

‘’Kalıtsal bağırsak polipozu ” adı ve­rilen bir durumda kalınbağırsakta yüz­lerce polip oluşur Kalıtımla geçen bu türdeki poliplerin kansere dönüşme riski çok yüksektir. Bu yüzden, bağırsağın söz konusu bolümü çıkarılır ve incebağırsak gödenbağırsağına bağlanır.

Kalınbağırsakta oluşan polip vakalarının çoğu kalıtsal değildir ve genellikle bağırsağın alt bölümünde oluşurlar. Böyle polipi olan kişide dışkılama sıra­sında kan ve aşın mukus görür. Ayrıca polip» karnın alt kısmında ağrı oluştu­rur Hasta, polip nedeniyle dışkısı olduğunu sanır ve dışkılama gereksinimi du­yar.

Bağırsak polipleri “sigmoidoskop’’ denen bir aygıtla görülebilir. Aygıt ma­kattan sokulur. “Kolonoskop’’ denen aygıtla da kalınbağırsak incelenir. Uzun ve esnek olan aygıt gödenbağırsağına uzatılır. Baryumlu lavmanlarla röntgen incelemesi de tanıyı kesinleştirir.

Oluşturduğu belirtiler ve çapı 1 cm’yi aştığında kansere dönüşebilme olasılığı nedeniyle polip her zaman alınmalıdır. Polip kolonoskop ile alınabilir, ancak büyükse ameliyat gerektirir.

Kolonoskopla polipin alınması sıra­sında hastaya yatıştırıcı ilaç iğnesi ya­pılır ve aygıt makat yoluyla gödenbağırsağına uzatılır. Polip bulunduktan sonra kolonoskop boyunca, ucunda halka olan bir tel uzatılır; halka polipe geçiri­lerek sıkılır ve elektrik akımı verilerek polipin kökü dağlanır (koterizasyon). Böylece işlem, kansız gerçekleştirilmiş olur. Hasta aynı gün evine gönderilir.

Rahim polipleri

Rahim polipleri, rahmin içini ya da rahim boynunu kaplayan tabakadan kaynaklanabilir. Çok şiddetli âdet ka­namaları, âdet dönemi ortasındaki ka­namalar ya da vajinal akıntı gibi belir­tilerle ortaya çıkar.

Bu polipler genellikle kürtaj yönte­miyle alınır, yani rahmin içi kazınarak polipler alınır. Bazı rahim polipleri ise miyom belirtisi yapabilir. Miyom, rahmin duvarındaki kastan kaynak­lanan tümördür. Böyle bir durumda rahmin ameliyatla alınması da gerekli olabilir.

Sonuç

Günümüzde polipin tanısı ve tedavi­si modern yöntemler sayesinde olduk­ça kolaylaşmıştır. Polipi alınan kişi, bir süre, yeni bir polip olasılığına karşı dü­zenli aralıklarla kontrol edilme­lidir.

 

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz