Sosyal Sıhhiye

Parmak Kemiklerinin Yapısı ve Sorunları

3 Ocak 2018
parmak-kemik

Parmak kemikleri, özel yapılarıyla, ellerimizi ve ayaklarımızı çeşitli biçimlerde kullanmamızı sağlarlar.

İlk bakışla ellerimizle ayaklarımız çok farklı görünür, ama aslında parmak kemikleri yapı olarak birbirine çok benzer.

Elde başparmakla iki, öteki parmaklarda Uç kemik bulunur. Ayakta da, aynı biçimde başparmakta iki, ötekilerde üç kemik vardır.

Eldeki parmak kemikleri

Parmak kemiklerinin hepsi Uç bölümden oluşur: Baş, gövde ve taban. Son kemiklerin uçlarında, parmak ucunun yumuşak dokusuna destek olan, at nalı biçiminde bir çıkıntı vardır. Öbür kemiklerin baş kısımları ise, eklem hareketlerini kolaylaştıran, makara biçimindedir.

Ellerimizin bu kadar çok çeşitli hareket yapmasını parmak kemiklerindeki eklemler sağlar. Parmak kemiklerinin aralarında yer alan eklemler, bir kapının menteşeleri gibi, tek yönde harekete olanak tanırlar. Parmak kemikleri ile tarak kemikleri arasındaki eklemler ise, bir miktar dönme hareketine olanak tanırlar. Başparmak ise, ötekilerden farklı olarak, tarak kemiklerine parmak düzeyinin daha altında birleşmesi sayesinde, çok daha fazla dönme hareketi yapma yeteneğine sahiptir.

Eklemler, eklem bağlarıyla yerlerinde dururlar, hareket etmelerini ise kaslar sağlar. Bu kaslarla nesneleri sıkıca kavrarız. El parmaklarının hareketliliğini sağlayan kaslar, el kasları ve uzun kirişleri ile buraya uzanan ön kol kaslarıdır.

Ayaktaki parmak kemikleri

Eldekilerle karşılaştırıldığında ayaktaki parmak kemiklerinin en büyük farkı daha kısa ve yassı olmalarıdır. Ayak parmaklarında, uçlarda bulunan kemiklerin eldekilere benzemesine karşılık, ortadakiler iyice güdük yapılarıyla eldekilerden ayrılırlar. Bir başka farklılık da, tırnak yalağında göze çarpar. Eldekinden farklı olarak ayak parmaklarında yumuşak doku tırnakların çevresine de uzanır Bu, ayak parmaklarının, bedenin dengesini korumasına yardımcı olur.

Bedenin ağırlığının takınması, ayak parmaklanma en önemli görevlerinden biridir. Ayakla dururken ağırlığımız ayak parmaklarının koku ile başparmağın üzerine biner. Ancak yürümeye başladığımız anda öteki parmak kemikleri ile topuk arasında gidip gelir.

Ayak parmakları arasındaki eklemlerin hareketi, bastığımız yeri daha iyi kavramamıza yarar. Ayak kemikleri ile ayak parmakları arasındaki eklemler eIdekilere çok benzer. Ama ayaktakileri hareket yeteneği çok kısıtlıdırr. Bu eklemlerin sağlamlığı, çeşitli hareketler yapmalarından daha önemlidir.

Elde olduğu gibi, ayaktaki parmak kemikleri de ayak ve bacak katlarının kirişleri aracılğııyla hareket eder.

Parmaklarla İlgili sorunların tedavisi

Parmaklar, konumları nedeniyle kazalara açıktırlar ve öteki kemikler gibi kırılabilirler. Bütün kırıklarda olduğu gibi, parmak kırıkları da hızlı ve iyi tedavi gerektirir. Kırığın önemine göre, kırık kemik uçları alçı ya da cerrahi yöntemlerle harekedir hale getirilirler.

Parmak kemiklerini ve aralarındaki eklemleri etkileyen barka sorunlar da vardır En Önemlilerinden biri, eklem iltihaplarıdır ve ileri yarlarda çok rahatsızlık yaratabilir, özellikle ellerde, biçim bozukluğu yapıp el becerilerini büyük ölçüde etkiler. Romatoit artritte hem ilaç tedavisi hem de fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Bu yolla iltihabın etkilerinin azaltılmasına çalışılır. Rehabilitasyonla kirinin el becerisini geliştirmesi amaçlanır.

Nasır ve ayak iltihaplan gibi sorunlar ise rahat, ayağa uyan ayakkabılar giyerek engellenebilir.

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz