Sosyal Sıhhiye

Kontaklens Kullanımı

9 Aralık 2018
kontaklens

Çeşitli bakımlardan gözlükten üstün olan kontaklens, gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ancak, sakıncalı yanları da vardır ve her göz için elverişli değildir.

Kontaklens, adından da anlaşılacağı gibi, gözün ön bölümüne doğrudan uy­gulanır ve gözlük yerine kullanılır. Genellikle plastik olan, ama cam ve lastik­ten de yapılabilen bu lenslerin renklile­ri de vardır.

Kontaklens, optik, tıbbi ya da cerra­hi nedenlerle de kullanılmakla birlikte, genellikle kozmetik ve profesyonel amaçlarla ya da spor yaparken kullanı­lır. Ayrıca, katarakt ameliyatı olanlar, kornea bozuklukları bulunanlar ve ile­ri derecede miyop kişiler de bu lensler­den yararlanırlar.

Kontaklens, ameliyat ya da kazayla irisini (gözün renkli bölümü) yitirmiş olanlarca da gözlerine çok fazla ışık girmesinin önlenmesi amacıyla kullanılır. Aynı biçimde, deri ile saçların beyaz, iri­sinse kırmızı olduğu, ışığa aşırı duyarlı albinizm vakalarında da özel kontaklensler yararlı olabilir.

Kimler kontaklens kullanabilir?

Sağlık durumuna bağlı olarak, bebek­lerden yaşlılara kadar her yaştaki insan kontaklens kullanabilir. Uzağı göremeyen miyop gözlere daha elverişli olmak­la birlikte, kornea bozukluğu nedeniy­le bulanık gören astigmatlar ile yakını görmede zorluk çeken gözlere de kon­taklens verilmektedir.

Bununla birlikte, kontaklensi sorun­suz bir biçimde taşıyabilenler gözlük kullananların ancak yüzde 60’ı kadar­dır. Gözde sulanma, yanma ve kızarma­ya neden olan bazen de başka göz bozuk­luklarına yol açan samannezlesi gi­bi alerjisi olanlara kontaklens uygun değildir. Ayrıca, eli titreyen ve artriti ol kişiler, takıp çıkarırken güçlük çekenler lens kullanmak istemeyebilir.

Çeşitleri

Genellikle göz doktorları tarafından verilen kontaklenslerin sert ve yumuşak çeşitleri vardır. iki çeşidin de hem yararlı hem de zararlı yönleri vardır.

Sert lens, esnek olmayan plastikten yapılır ve yumuşak lenslere oranla da­ha küçük, daha uzun ömürlü ve daha ucuzdur; ayrıca, enfeksiyon riski de ol­dukça düşüktür. Ancak, gözün sert len­se alışma süresi daha uzundur.

Esnek olan ve göze kolayca oturan yumuşak lensler, ilk takıldıklarında bi­le hiç rahatsızlık vermediklerinden, çok daha rahattırlar. Yalnız, bunlarla elde edilen görüntü çok net olmadığı gibi, enfeksiyon riski de daha yüksektir. Ayrıca, daha kolay yırtılıp yıprandıkla­rından, sert lensler kadar uzun dayan­mazlar.

Bakım

Kayganlaştırıcı bir çözeltiye batırıl­dıktan sonra göze yerleştirilen sert lens­lerin her gün sert kontaklens temizleyicisiyle temizlenmesi gerekir. Yumuşak lenslerin temizlenmesi ise, tahrişi önle­yici özel çözeltilere daldırıldıktan son­ra yapılır ve arada sırada da serum fiz­yolojik ya da başka çözeltilerle ıslatıl­maları önerilir.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz