Sosyal Sıhhiye

Kolostomi Ameliyatı

8 Aralık 2018
kolostomi

Kalınbağırsaklarda, dışkının geçişini önleyen sürekli bir tıkanma durumunda tek çare, karın duvarına bir delik açılması, yani kolostomidir.

Kolostomi, karın duvarında,bağırsak için cerrahi olarak yeni bir çıkış oluştu­rulmasıdır. Kalın bağırsaktaki dışkı, göden bağırsağı yerine bu delikten dışarı atılır. Kalın bağırsakta dışkının geçişini önleyen sürekli bir tıkanma olduğunda kolostomi ameliyatı uygulanır. Tıkanan bölümün alınması için kalın bağırsağın kesildiği nokta önemlidir. Kalın bağırsağın sağ yanma uygulanan kolostomiler karın duvarının sağ yanma açılır ve dışkı oradan sıvı halde çıkar. Sol yanda ise, delik, leğen bölgesinin soluna açılır. Dış­kı orada, kalın bağırsağın o bölümüne gelene kadar sindirim sırasında daha fazla sıvı soğurulmuş olacağından, da­ha katıdır.

Kolostominin yapıldığı durumlar

Kolostomi, ciddi, ama olumsuz yan­ları az olan bir ameliyattır. En önemli sakıncası, ameliyat olan kişiyi rahatsız etmesidir. Ameliyattan sonra depresyon vakalarına sık rastlanılır. Bu nedenle iyi­ce düşünülmeden ameliyata kalkışılmaz.

Dışkının geçişini önleyen tıkanma ge­nellikle bir tümöre bağlıdır ama kolos­tomi başka bağırsak hastalıklarında da, söz gelimi ülserli kolitte de uygulanabi­lir.

Kalın bağırsağın üst kesimlerinde olu­şan tümörler, etkilenen bölümün ame­liyatla alınması ve iki ucun birleştirilmesiyle tedavi edilir. Ama gödenbağırsağına yakın yerlerde ortaya çıkan tümörlerde bu yapılamaz karnın sol yanına kolostomi yapılır. Kalınbağırsağın tümü etkilenirse, kolostomi karın duvarının sağ yanına yapılır.

Deliğin açıklığı yerin büyük Önemi vardır. Sağ yandaki kolosionülerde sil rekli olarak dışarı sıvı dışkı akar. Delik­ten boşaltımın günün belirli saatlerinde gerçekleştirilmesini sağlayacak bir alış­kanlığın edinilmesi olanaksız olduğundan, kolostomi torbasının her zaman ta­kılması gerekir.

Sol yandaki kolostomilerdense katı dışkı boşaldığı için, ameliyattan sonra, başka bir sorun çıkmasa, hastanın gün­de 1 ya da 2 kez dışkısını temizlemesi yeterlidir. Temizleme işi genellikle kahval­tıdan önce ya da hemen sonra (ya da bazı kişilerde akşam yemeğinden son­ra) yapılır, ama önemli olan, her insan­da kolostominin günün aşağı yukarı ay­nı saatinde görev yapmasıdır. Böylece, katı maddeler için olan kolostomi tor­basının yalnız sabahlan ya da akşamla­rı takılması yeterli olur.

Kolostomi çıkışının kapanma egilimi vardır. Bunu önlemek için hastalara, haftada en az bir kez deliğe parmakla­rını sokmaları öğretilir.

Yolculukla kullanılan kolostomi takımında, kolostomi torbasını evden uzaktayken degiştirmek için gereken her şey vardır.

Beslenme biçimi Kolostomili kişinin en büyük düşmanı ishaldir. Düzensiz bağırsak hareketleri kolostominin düzgün çalışmasını önler. Bu söruna yol açan besinler pişmemiş sebzeler, kepek ekmeği, bira ve bazı şa­raplardır, ama çoğu kişi kendisi için za­rarlı olabilecek besinleri daha da iyi bilir.

Kalınbağırsak hareketlerinin yavaşla­masına neden olan ve böylece daha fazla suyun soğurulmasını sağlayan ilaçlar da kullanılabilir. Genellikle metil selüloz ve kaolin gibi bağırsakta şişen maddeler verilir. Afyondan elde edilen ilaçlar, sözgelimi kodein de, bağırsak hareket­lerinin yavaşlatılmasında çok etkilidir.

Bazen, kötü kokulu gaz çıkması so­runu olur. Ancak, bazı besinlerden uzak durarak (çoğu kişi kendisinde gaz yapan besinleri bilir) bu sorun da çözüme kavuşturulabilir.

Sonuç

Kolostomi ameliyatı yaşamı kısaltmaz ve karın duvarındaki delik, enfeksiyon riskini artırmaz. En büyük sorun, duruma uyumsuzluktur. Kuşkusuz kolos­tomi kişinin yaşamında önemli bir de­ğişikliktir. Ancak başlangıçtaki sorun­lar ciddi değildir ve kişi alışınca geçer. Daha önce kolostomi yapılmış bir kişiy­le konuşmak da yararlı olabilir.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz