Sosyal Sıhhiye

Kolera Hastalığı ve Tedavi

7 Aralık 2018
kolera

Kolera, insan dışkısının karıştığı sularla yayılan, bulaşıcı bir enfeksiyondur; ama günümüzde, neredeyse yalnızca sağlık hizmetlerinin ve temizliğin yeterli olmadığı bölgelerde görülmektedir.

Kolera, bakterilerin neden olduğu, son derece ciddi ve bulaşıcı, genellikle de ölümcül bir bağırsak iltihabıdır. Hastalık, ishal ve kusmayla beden dokula­rının aşırı miktarda su yitirmesine (dehidratasyon) neden olarak ölüme yol açabilir.

Nedenler Koleraya neden olan bakteri, virgüle benzeyen biçiminden ötürü “comma becillus” olarak adlandırılmıştır. Has­talık, taşıyıcılardan ya da hastalardan bulaşır

Belirtiler

Koleranın, süresi 12 saat ile 6 gün ara­sında değişen bir kuluçka dönemi var­dır. Bakteri alan kişilerin yüzde 90’ında belirtiler ortaya çıkar, geri kalanlar da ya hastalığı çok hafif atlatır ya da hiç­bir belirti göstermez.

Hastalık üç evrede seyreder. İlk ev­rede bulantı, kusma ve ishal görülür. İs­hal gitgide şiddetlenir ve dışkı pirinç suyu görünümünü alır. Hastada şiddetli susuzluk duygusu vardır, tuz yitimine bağlı kramplar ortaya çıkar.

İkinci evrede şok (kan basıncı düşer, nabız zayıflar), kalp ve böbrek yetmez­liği ortaya çıkar. Bu evrede ölüm oranı yüksektir.

Üçüncü evre ise iyileşme evresidir. Ama kuşkusuz hastanın iyileşmesi bü­yük ölçüde kalp ve böbreklerinin duru­muna bağlıdır.

Tedavi

Ansızın başlayan hastalığın, hemen tedavi edilmesi ölüm sayısını yüzde 50 oranında azaltabilmektedir ama teda­vi gecikirse ölüm oranı yükselir.

 Koleralı bölgeye gitmeden  önce alınacak önlemler

 • Aşı yaptırın: Etkisi 6 aydan 1 yıla I kadar sürer.

 • Bulaşma olasılığ;p,cfa, korunmak için I tetrasiliiin afin.

Koleralı bölgede

 • Hastalar ve kuşkulu kişiler tecrit edilmelidir.

 • Kirli çamaşırlar ve mikroplu eşyalar  yakılmalıdır.

 • İçmeden ve yemek pişirmeden önce  sular kaynatılmalıdır.

 • Mikroplu suyla yıkanmış ve kirlenmiş olabileceklerinden, çiğ besinlerden uzak durulmalıdır.

 • Besinler sineklerden ve böceklerden korunmalıdır.

 • Beden temizliğine özen  gösterilmelidir. Tuvalete gittikten  sonra ve yemekten önce eller yıkanmalıdır.

 • Lağım suları dikkatle  uzaklastırılmalıdır.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz