Sosyal Sıhhiye

Kızlık Zarı Yapısı

7 Aralık 2018
kizlikzari

Kızlık zarı, biçimi kişiden kişiye büyük değişiklik gösteren bir oluşumdur.

Kızlık zarı (himen), vajina kanalının girişini kaplayan ince bir zardır.

Herhangi bir fizyolojik işlevi olma­masına karşılık, aşağı yukarı bütün kül­türlerde bekaretin simgesi olarak kabul edilir. Çeşitli biçim ve boyutlarda ola­bilen zarı bekaretin simgesi olarak ka­bul etmek, aslında son derece anlamsızdır.

Oldukça ince ve delikli olan zar, koş­ma ya da ata binme gibi hareketler so­nucu zorlamalarla yırtılabilir.

Ancak, kızlık zarının bekaret göster­gesi olmamasına karşılık, en sık yırtıl­dığı durum, ilk cinsel ilişkidir.

Kanama

Kızlık zarı ilk yırtıldığında hafif bir kanama ve acı olur. Ama ikisi de kısa sürer ve fazla rahatsızlık vermez. Eğer kızlık zarı kalınsa ve ilk cinsel ilişkide duyulacak ağrıdan korkuluyorsa, bir doktora başvurulabilir.

Sorunlar

Çok ender rastlanan bazı durumlar­da, kızlık zarı bir engel oluşturabilir ve bu da adet kanının akmasını engelleyeceğinden sorunlar yaratabilir. Bu gibi durumlarda kızlık zarı, küçük bir cer­rahi girişimle alınır. Pek az acı veren bu işleme “himenektomi” denir.

Ameliyat, kızlık zarının kalın ve bağ dokusundan zengin olduğu durumlarda da gerekir. Genellikle ince ve esnek olan zarın kalın olması, cinsel ilişki sırasın­da penisin vajinaya girmesini zorlaş­tırır. Bunun tam tersi durumlarda, yani kızlık zarının cinsel ilişki sırasında yırtılacağına, gerilecek derecede esnek ol­masında ise, doğumdan önce zarın alınması gerekir.

Gebelik

Genel inanışın tersine, bozulmamış kızlık zarı gebeliğe engel değildir. Her­hangi bir biçimde bölgeye gelen sperm, kızlık zarının deliklerinden geçerek va­jina kanalına girebilir.

Kızlık zarı konusunda pek çok yanlış inanç vardır. Sağlıklı bir cinsel eğitim al­mamış olanlar, özellikle de kızlar, kız­lık zarına ilişkin söylentiler yüzünden gereksiz yere endişeye kapılırlar. Gerek cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan acı, gerekse kanama hep abartılır ve gençlerin cinselliğe yaklaşımlarına olumsuz etki­lerde bulunur.

Öte yandan, kızlık zarı ile bekaret arasındaki ilişki konusundaki değer yar­gıları bilgisizliğe eklenince pek çok genç kızın yaşamı karabasana dönüşür.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz