Sosyal Sıhhiye

Kıymık Batması ve Tedavi

6 Aralık 2018
kiymikbatmasi

Bedenin herhangi bir yerine sivri cisimlerin batması yani kıymık batması , çok sık görülen ve çoğunlukla önemsiz olan bir sorundur. Ancak enfeksiyona yol açabileceğinden ve çevre dokulara zarar verebileceğinden, kıymığın hemen çıkarılması gerekir.

Her ne kadar kıymık dendiğinde aklı­mıza hep tahta kıymığı gelirse de, cam ya da metal parçaları da aynı ad altında top­lanabilir.

Kıymık neden zararlı olabilir?

Kıymık, damar ve sinir gibi altta bu­lunan yapıları delerek hasar verebilir. Bu daha çok bedene hızla giren ve deri­ne ilerleyebilen büyük metal kıymıklar­la olur.

Kıymıklar aynı zamanda bir enfeksi­yon odağı oluşturabilirler. Kıymık bat­masının kaçınılmaz bir sonucu, mikrop­ların bir anda derinin koruyucu yüzeyi­nin altına geçerek ortamın bir enfeksi­yon için ideal olduğu alt doku tabaka­larına yerleşmeleridir.

Tedavi

Büyük ya da derinlere girmiş kıymık­ları bir doktor görene kadar ellememek gerekir. Nasılsa, verebileceği bütün zararı çoktan vermiştir.

Kıymık ana atardamarlardan birine saplanmışsa, girdiği bölge pıhtıyla örtül- düğünden çıkarmaya kalktığınızda yeniden kanamayla karşılaşabilirsiniz. Da­hası, eğer parçanın bir yerde bir çıkın­tısı varsa, çıkarmakla, kıymığın yerinde durduğunda neden olduğu zarardan fazlasına yol açmış olursunuz.

Kıymık batması bütünüyle görünüyorsa ve çı­karılmasında daha fazla zarar verme sa­kıncası yoksa, kendiniz çıkarabilirsiniz. Battığı yeri elinizde sıkıca tuttuktan son­ra, bir cımbızla kıymığı olabildiğince ile­riden yakalayıp tek bir hareketle çekin. Kıymığın ucundan çekmeyin, ya kopar ya da cımbızdan kayar.

Bütünüyle batmış bir kıymık içinse, önce uzun ve sivri bir iğnenin ucunu 10 saniye kadar ateşte tutarak sterilize edin. Sonra ucuyla kıymığın ucuna ka­dar bir yol açın ve cımbızla çıkarın. Kıy­mığı çıkardıktan sonra yarayı bir anti­septikle temizleyin ve gazlı bezle kapa­tın ya da antiseptiği 24 saat yara üstün­de bırakın.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz