Sosyal Sıhhiye

Keratit Nedir?

5 Haziran 2018
keratit

Keratit, konjunktivite benzeyen bir göz iltihabıdır ama daha ciddi etkileri olabilir. Bu nedenle, zamanında, doğru tanı konması çok önemlidir.

Özel bir lambayla verilen çok ince bir ışık demeti, saydam tabaka ile irisin durumunu gösterir. Bu yolla çekilmiş fotoğrafta (yanda) hafif bir keratitin neden olduğu iltihap açıkça görülmektedir.

Keratit, göze giren ışığın içinden geç­tiği saydamtabakanın (kornea) iltihabı­dır. Her yaşta görülebilen ve basit bir sıyrık ya da çizilme sonucunda oluşabi­len, yaygın bir rahatsızlıktır. Saydam ­tabaka, gözün renkli kısmı olan irisin önünde yer alan ve gözakını kaplayan ince konjunktiva ile çevrilidir.

Keratit, konjunktivite, yani konjunk- tivanın iltihabına benzer, ama ciddi ol­duğunda, saydamtabakada yaralara neden olur ve gözün ön bölümü (kama­ra) ile irisi etkiler. Bu nedenle göz kızarıp ağrımaya başladığında, hemen bir doktora başvurmak gerekir.

Nedenleri

Gözyaşı sıvısı yapımı (özellikle yaşlı­larda) azalabilir. Gözler ağrır, batar ve sonuçta iltihap ortaya çıkar. Eksikliği gidermek için yapay gözyaşı sıvısına ge­rek duyulur.
Saydamtabaka hücreleri çok duyarlı­dır, kolayca hasar görebilirler. Göz kır- pıldığında, gözyaşları, içerdikleri antibakteriyel maddelerle bu dokuyu yı­karlar. Bir göz yaralanması olduğunda ya da bu yıkama-temizleme mekanizma­sı çalışmadığında, saydamtabaka ilti­haplanabilir.

Asit ya da baz yapısındaki kimyasal maddelerin neden olduğu yanıklar da saydamtabakaya zarar verip keratite yol açabilirler. Gözün acil olarak çok mik­tarda soğuk suyla yıkanması gerekir. Özellikle bazik sıvıyla tahriş söz konu­su olduğunda, yıkamayı birkaç saat sür­dürmek gerekir.

Kayak yaparken ve güneş tutulması­nı izlerken alınan morötesi ışınlar ya da kaynak sırasında çıkan ışınlar, ‘morö­tesi keratiti”ne yol açabilirler. Belirti­ler hemen ortaya çıkmaz, ama keratit 12-24 saat içinde başlayıp 48-72 saat sü­rebilir.

Bir toz taneciği ya da tozun neden ol­duğu konjunktivit, saydamtabakaya bakteri ya da virüs enfeksiyonu taşıya­bilir. Bu tür keratit hafif ve yüzeysel bir enfeksiyon olarak başlayabilir, ama ba­zen daha ciddi bir iltihap haline gelir. Virüs enfeksiyonları uzun (aylarca) sü­rebilir.

Genellikle “Bel yüz felci ile birlik­te olan göz kapağı kaslarının felci, kro­nik keratite neden olabilir. Bunun nedeni, hastanın gözünü tam olarak kapatamaması ve kırpamaması sonucu tozların çıkarılamamasıdır. Göz korun­malı ve bazen kapalı tutulmalıdır.

Frengili bir annenin doğum sırasında bebeğine hastalığı geçirmesi, sonradan keratit yapabilir. Keratit, ergenlik dö­neminin başlarında görülür, 2-3 ay sü­rer ve ortaya çıkan nedbe, görme bozukluğuna neden olur.

A vitamini eksikliğinde de saydamta- baka kuruyabilir ve yaralar açılır. Bu durum “keratamalazi” ya da kserotik keratit” diye bilinir. Vitamin eksik­liği giderilmezse kalıcı hasara neden olur.

Belirtiler ve tanı

Keratit, konjunktivit ve glokoma çok benzeyen belirtiler verir. Ağrı gözde kı­zarmaya neden olur. Gözde rahatsızlık duygusu, yaşarma ve kızarıklık, bazen de kuruma ve batma olur. En ciddi va­kalarda görme zorluğu (bulanık görme) ve hastanın gözünün içinde ağrı vardır.

Doktor hastanın gözlerini muayene edip kesin tanı koymak için genellikle özel bir lamba kullanır.

Tehlikeleri

En önemli tehlikeleri, saydamtabaka- nın yaralanması ya da zedelenmesidir. Yaralanma, hücrelerin tahriş edici mad­de ya da bakteri ve virüsle aşınmasıyla oluşabilir.

Ağır vakalarda iltihap irise ve gözün ön kamarasında bulunan sıvıya da ya­yılır. İltihap hücreleri bir araya gelerek çıplak gözle de görülebilen bir sıvı oluş­tururlar.

Tedavi edilmeyen keratit, saydamtabakada kalıcı hasara, yani donuklaşma­ya yol açabilir. Bu tabaka saydamlığını yitirdiğinde ışık ağtabakaya ulaşamaya­cağı için, körlük ortaya çıkar. Uzun dö­nemde tek tedavi nedbeleşmiş dokuyu çıkarıp, yerine, bir vericinin gözünden alınan saydam tabakanın yerleştirilmesidir.

Tedavi

Keratit antibiyotiklerle, dinlendire­rek, bazen de cerrahi girişimle tedavi edilir. Neden ne olursa olsun, birkaç sa­atte bir göze antibiyotikli damlalar dam­latılır. Bu, bakteri kökenli iltihabı geçirir, başka nedenlere bağlı keratitte ise enfeksiyonun yerleşmesini önler.

Göz üç yolla dinlendirilir. Kişi evin­de istirahatle gerginlikten uzak kalarak iyileşmeyi hızlandırabilir. Atropin gibi ilaçlar göze damlatılarak gözbebeği ge­nişletilip, ışık olsa da hareket etmesi ön­lenerek iris dinlendirilir. Bazen de göz bir gazlı bezle kapatılır.

Derin yaralar açan ağır keratitler ise, ancak bir vericiden alınan saydamtaba- ka aktarımıyla tedavi edilebilir.

Sonuç durumun ağırlığına (ciddiyeti­ne) bağlıdır. Morötesi ışınlara ya da ha­fif bakteri enfeksiyonuna bağlı yüzeysel keratit, bir-iki hafta içinde bütünüyle iyileşir ve iz bırakmaz.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz