Sosyal Sıhhiye

Göz Kapağı İltihabı: Konjunktivit

9 Aralık 2018
konjunktivit

Gözün kızarıp yaşarmasına neden olan konjunktivit, daha çok, oynarken sık sık gözlerini ovuşturan bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür ama tedaviye genellikle çabuk yanıt verir.

Göz kapaklarının altını ve göz akını kaplayan ince deri benzeri tabakaya “konjunktiva” ya da konjunktival zor” denir. Konjunktivit, bu zarın ilti­habıdır.

Çocuklarda yaygın olan konjunktivit türü tehlikeli değildir, ama trahom ve başka ciddi türleri körlüğe neden olabi­lir. Bu nedenle konjunktivit doktora gösterilmeli, türü ve bulaşıcı olup olma­dığı saptanmalıdır.

Nedenler

Konjunktivitin başlıca nedeni virüs ya da bakterilerdir. Virüsler bilinen en kü­çük “mikroplar”dır, bakteriler ise daha büyüktür. Virüsler hasta kişinin solu­ğuyla havaya saçtığı damlacıklarla ya da eşyayla (havlu gibi) temas sonucu bulaşır. Bakteri iltihapları ise, genellikle göze bir başka iltihaplı bölgeden gelen bak­teriler nedeniyle olur.

Göze kum tanesi kaçması gibi her­hangi bir tahriş konjunktivite yol aça­bilir. Çok güçlü ışık da aynı etkiyi yapar. Rüzgâr, toz ve duman geçici ola­rak konjunktivite neden olabilir.

Belirtiler Konjunktivitin belirtileri gözlerin ağ­rılı ve kızarmış olması, güçlü ışıkta du­yulan rahatsızlık ve sabahları göz kapaklarını birbirine yapıştıran ça­pak biçimindeki irin ya da sulu akıntı­dır. Gözler kaşınabilir, ama görme normaldir. Çoğu vakada göz kapakları da şişer.

Tedavi

Bakterileri öldürmek ve virüslerin ve­receği zarardan korunmak için kloramfenikol ve neomisin gibi antibiyotikli krem ve damlalar kullanılır. Yineleyen iltihaplarda antibiyotikler yararlı olabi­lir. İrin hafif tuzlu suyla dikkatle yıkanarak uzaklaştırılır ya da ilaçlı pamukla temizlenir. Kaşıntı şiddetli olursa dok­tor antihistaminli ilaç önerebilir. Koyu gözlükler ışığa karşı rahatsızlığı azalta­bilir.

Sonuç

Vakaların çoğu birkaç gün içinde tam olarak iyileşir. Trahomda göz kapaklarında hasar ve saydam tabakada yara oluşabilir; bu durum ameliyatla düzeltilir. Alerjik konjunktivitin tedavisi da­ha güçtür. Alerjinin nedeninin belirlenmesi ve uzaklaştırılması gerekir.

Konjunktivit tedavisi için rastgele ilaç kullanmamak önemlidir. Göz damlalarının doktor önerisince kullanılması gerekir.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz