Sosyal Sıhhiye

Erkekte ve Kadında Kellik Sorunu

17 Mayıs 2018
kellik

Çoğu erkeği üzen kellik, kadınlarda da görülebilir.

İster bütünüyle isterse kısmen olsun, kellikte en büyük etken kalıtımdır. Ama kalıtımın rol oynamadığı durumlarda başka nedenlerle de kellik olabilir. Ba­zen kadınlarda da saçların döküldüğü gözlenmektedir.

Erkekte kellik

Erkeklerdeki başlıca kellik nedeni ka­lıtsaldır. Anne ya da baba tarafından geçer ve erkek cinsiyet hormonu olan androjen ile ilgilidir.

Androjenin saçın büyüme süresini kı­salttığı sanılmaktadır. Saçlar günden gü­ne incelmekte ve sonunda kökler yalnızca çok ince tüyler yapabilmekte­dir. Bugüne kadar kelliğin tedavisi bu­lunamamıştır, ancak köklerde saç yapımının bütünüyle durması ender rastlanılan bir durumdur.

Denetlenebilen nedenler

Saça iyi bakılmaması, geçici kellik ne­deni olabilir. Atkuyruğu ve örgü gibi sa­çı geren modeller, hattâ saçın sık sık çekiştirilmesi, erkek, kadın ve çocuk herkeste kelliğe neden olabilir. Bu du­rumun tıptaki adı, “traksiyon alopesis”dir. Bazen saçın rengini fazla açmak,sprey, jöle benzeri maddeleri aşı­rı kullanmak ya da perma yaptırmak da geçici saç dökülmesine neden olur. Pro­tein ve vitamin eksiklikleri de saça za­rar verirler.

Bu tip saç yitimleri genellikle kalıcı değildir ve neden ortadan kaldırıldığın­da, saç yeniden büyüyüp normal gücü­ne ve kalınlığına erişir.

Saç dökülmesinin öteki nedenleri

Hormon değişiklikleri kadınlarda saç­ların seyrelmesine neden olabilir. Söz­gelimi gebelikten ve doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra çoğu kadın saç dökülmesinden yakınır. Bu hormon de­ğişiklikleri genellikle kendiliğinden dü­zene girer ve incelen ya da zedelenen saçların yerini, iyi, güçlü saçlar alır.

Bazı kadınlarda menopozdan sonra çok miktarda saç dökülür, hattâ tepe­lerinin açıldığı olur. Böyle durumlarda dengenin kurulması için östrojen hor­monu verilmesi yararlı olmaktadır.

Bazı hastalıklarda da geçici kellik ola­sılığı vardır.

“Alopesia areata” adlı bir bozukluk­ta kafa derisinde ve bazen de bedende bölgesel saç (ya da tüy) dökülmesi olur. Nedeni henüz bilinmeyen bu rahatsızlı­ğın tedavisi yoktur. Ama bazen saç ken­diliğinden, yeniden çıkmaktadır.

Akut fiziksel ya da ruhsal stres de sa­çın dökülmesine neden olabilir, ama ka­lıcı olması zayıf bir olasılıktır.

İlerisi için düşünceler

Kelliğe ilişkin araştırmalar sürmekte ve zamanla tedavisinin bulunacağı sanıl­maktadır. Aslında kel olanların kafa de­rilerindeki kökler bile, çok ince ve kısa da olsa saç yapmayı sürdürür. Ayrıca androjenin bu etkisini gidermenin yol­ları ortaya çıkarıldığında kelleşme süre­cinin yavaşlatılması kolay olacaktır.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz