Sosyal Sıhhiye

Bir Tür Asalak: Karaciğer Kelebeği

10 Mayıs 2018
karac

Karaciğer kelebeği, oldukça büyük zararlar verebilen bir asalaktır. Bu hastalığın önlenmesinde koruyucu hekimliğin büyük önemi vardır. Hem toplumsal hem kişisel önlemler alınabilir.

İnsanlarda rastlanan enfeksiyonların büyük bir bölümüne, normal mikros­kop altında görülemeyecek kadar küçük olan bakteri ve virüsler neden olurlar. Ancak bunlardan çok daha büyük olan asalaklar da insanlara yerleşip hastalı­ğa yol açabilirler. Karaciğer kelebeği de bunlardan biridir.

Karaciğer kelebekleri, 2-5 cm boyun­da ve 0,5-1,5 cm eninde, yaprak biçim­li asalaklardır. Karmaşık yaşam çevrim­leri dolayısıyla insanlara yerleşmeleri ol­dukça enderdir. Buna karşılık koyunlar­da yaygın görülürler.

Batı ülkelerinde ve Türkiye’de daha çok büyük karaciğer kelebeğine (fos- ciola hepatica) rastlanılır. Öteki kele­bekler, dünyanın değişik yerlerinde özellikle de Uzak Doğu’da görülür. Ba­ğırsaklarda ve akciğerlerde de hastalığa yol açarlar.

Yaşam çevrimi

Büyük karaciğer kelebeği (fasciola he­patica) büyük olasılıkla çapraz döllen­me yoluyla ürer. Erişkin karaciğer ke­lebeğinde yumurtalar döllendiğinde karmaşık bir yaşam çevrimi başlar.

yumlar su içinde 24 saatten fazla yaşa­yamazpe bu süre içinde bir su salyan­gozunun sindirim sistemine yerleşmez­lerse ölürler.

Mirasidyumların her birinde çok sa­yıda “tohum topu” bulunur. Bunlar salyangozun içinde ikinci evreye ulaşa­rak “redya ” adı verilen kurtçuklara dö­nüşür ve salyangozun dokuları boyun­ca hareket edebilirler. Bunlar da büyük miktarlarda tohum topuna sahiptirler; böylece yalnızca daha fazla redyaya de­lil aynı zamanda “serkarya”adını alan pir sonraki evreye de gelişirler.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

 

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz