Sosyal Sıhhiye

Bir Akciğer Hastalığı: Pnömokonyoz

27 Şubat 2018
pnömokonyoz

Pnömokonyoz, mineral tozlarının solunmasına bağlı bir akciğer hastalığıdır. Özellikle maden işçileri gibi tozlu maddelerle uğraşanlarda görülür.

Zaman zaman herkes tozlu bir çevre de çalışmak zorunda kalabilir. Ancak, maden işçileri ile taş ocağı işçileri sürekli mineral tozlarıyla temas halinde olduklarından, akciğerleri etkileyen “pnömokonyoz” adlı hastalık tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Pnömokonyozun şiddeti, solunan havadaki toz oranıyla artar Bu yüzden toz miktarını azaltmak için önlemler alınmalıdır.

Nedenleri

Soluduğumuz hava tozla doludur, ama bu, aşırı durumda kronik bronşit oluşumuna katkıda bulunmasına karşı lık, ciddi bir sorun yaratmaz. Ne var ki, solunan hava mineral tozlarıyla dolu olursa akciğer dokusu bunlara karşı anormal bir tepki gösterir ve pnömo- konyoz oluşur. Bu hastalığa, genellikle kömür tozu neden olur, ama öteki toz­lar, sözgelimi silikon tozu da pnömo- konyoz yapabilir. Silikon, kuvars kullanan sanayi dallarında ve (aş ocak­larında bulunur ve “silikoz” denen has­talığa neden olur.

Pnömokonyoz amfizeme de yol aça­bilir. Amfizem akciğerdeki hava kese­ciklerinin ve onlara ulaşan hava yollarının (bronşçukların) kalıcı biçim­de havayla dolmasıdır Pnömokonyoz da görülen hastalıkların çoğu amfizemden kaynaklanır. Ayrıca sığa ra içmek de durumu ağırlaştırıcı bir etkendir.

Belirliler ve tehlikeler En önemli belirti soluk darlığıdır Farklı şiddetlerde olabilir Röntgende akciğer benekli görünür Pnömokonyoz bazen hızla ilerleyen bir seyir gösterir Böyle durumlarda akciğer hasarı büyük olur; akciğer, artan bağ dokusuyla sertleşir (masif akciğer fıbrozu).

İyileşme ve önlemler

Pnömokonyozun etkili bir tedavisi bi­linmemektedir. Bu yüzden korunma yaşamsal önem taşır işyerlerinde tozun denetlenmesi, risk altındaki kişilerin düzenli aralarla röntgen muayenesinden geçmesi gerekir. Si­gara da bırakılmalıdır.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz