Sosyal Sıhhiye

  Koroner Damar Trombozu

  25 Aralık 2018
  koronerdamartikanikligi

  Koroner damar trombozunun, başka bir deyişle kalp krizinin ne olduğu ve böyle bir rahatsızlık geçirmiş kişilerin eskisi gibi hareketli yaşamlar sürdürüp sürdüremeyeceği sık sık merak edilir. Tıbbın bu konuda sağladığı ilerlemeler son derece yüz güldürücü olmakla birlikte, korunmanın, tedaviden iyi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Koroner damarlar,kalbi besleyen da­marlardır. Bu damarlarda, “aterom plakları” denen ve özellikle aşırı gergin­lik (stres), hareketsizlik, sigara ve sağ­lıksız beslenmeye bağlı olarak gelişen yağ birikintileriyle kısmi ya da tam tıkanmalar oldukça sık görülür. Kalp krizinin nedeni koroner damar­ların…

  Devamını oku

 • korluk
  Sosyal Sıhhiye

  Körlük

  Günümüzde, körlüğe yol açan pek çok durum tedavi edilebilmektedir ancak yine de ‘’karanlıkta’ ya da kısmi görüş sonucu “gölgede” yaşamak zorunda kalanların yaşamları, sayıları günden güne artan yardımcı araçlarla kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Tam körlük, yani…

  24 Aralık 2018
 • koordinasyon
  Sosyal Sıhhiye

  Koordinasyon Nedir? Nasıl Olur?

  Koordinasyon ya da öteki adıyla eşgüdüm, en basitinden en karmaşığına kadar bütün hareketlerin düzgün biçimde yapılmasını sağlar. Bir atlet izlenirken, yüzlerce kasın ça­lışmasının ortak ürünü olan yumuşak ve uyumlu hareketlerin, beyin tarafından ne kadar…

  13 Aralık 2018
 • konusma
  Sosyal Sıhhiye

  Konuşma Yetisi

  Herhangi bir nedenle sesini yitirmiş olanlar, iletişim kuramamanın, insanı ne kadar çaresiz bırakan bir durum olduğunu bilirler. Konuşma insanın en gerekli, en değerli yetilerinden biridir. Konuşma, insan bedeninin gerçekleş­tirdiği en ince ve en karmaşık…

  13 Aralık 2018
 • konusmabozuklugu
  Sosyal Sıhhiye

  Konuşma Bozukluğu Neden Olur?

  İnme sonucu konuşma merkezi hasara uğramış kişilerden, peltek konuşan çocuklara kadar, konuşma bozukluğu çeken bütün insanlar için konuşma tedavisinin önemi çok büyüktür! Konuşma tedavisi genellikle dilin düz­gün konuşulmasının öğretilmesiyle ka­rıştırılır. Oysa konuşma uzmanının görevi,…

  13 Aralık 2018
 • kvitamini
  Sosyal Sıhhiye

  K Vitamini

  K vitamini, kanın pıhtılaşmasını sağlar; eksikliği ender görülür; tedavisi de çoğunlukla basittir. K vitamininin, çeşitli sebzelerde bu­lunan sarı bir yağ olan  bakteriler tarafından üretilen sarı mumsu bir mad­de olan K2 çeşitleri vardır. K2 vitaminini ıspanak…

  13 Aralık 2018
 • kontaklens
  Sosyal Sıhhiye

  Kontaklens Kullanımı

  Çeşitli bakımlardan gözlükten üstün olan kontaklens, gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ancak, sakıncalı yanları da vardır ve her göz için elverişli değildir. Kontaklens, adından da anlaşılacağı gibi, gözün ön bölümüne doğrudan uy­gulanır ve gözlük yerine kullanılır. Genellikle…

  9 Aralık 2018
 • konjunktivit
  Sosyal Sıhhiye

  Göz Kapağı İltihabı: Konjunktivit

  Gözün kızarıp yaşarmasına neden olan konjunktivit, daha çok, oynarken sık sık gözlerini ovuşturan bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür ama tedaviye genellikle çabuk yanıt verir. Göz kapaklarının altını ve göz akını kaplayan ince deri benzeri…

  9 Aralık 2018
 • kondüsyon
  Sosyal Sıhhiye

  Kondüsyon ve Faydaları

  Sebastian Coe ya da Steve Ovett gibi kişileri yeni bir dünya rekoruna doğru koşarken görmek, gerçek anlam­da kondüsyonlu olmanın ne demek ol­duğunu anlamaya yeter. Kuşkusuz her­kesin bu düzeyde kondüsyonlu olması gerekmez. Onların çok altında…

  9 Aralık 2018
 • Thoughtful woman at home - copyspace

  Kompleks ve Kompülsiyonlar

  Sık sık kompleks sözcüğünün kullanıldığını duyarız, ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyiz. Kompülsiyon ise, yakından bildiğimiz, ancak terim olarak yabancısı olduğumuz bir durumdur. Psikiyatri, birbirine bağlı olan bu anı­lar, inançlar, tutumlar, edimler yığını­na…

  8 Aralık 2018